Menu
ks. Aleksander Radecki

ks. Aleksander Radecki

Znany jako ksiądz od dobrego humoru, jest cenionym duszpasterzem nie tylko świeckich, ale i duchownych. Święcenia kapłańskie przyjął we Wrocławiu w roku 1976 z rąk ks. kard. Henryka Gulbinowicza. Posługiwał na parafiach jako wikariusz, a później jako proboszcz, lecz połowę życia spędził w seminarium duchownym: najpierw jako kleryk, a później jako ojciec duchowny. Po 23 latach posługiwania klerykom objął funkcję wikariusza biskupiego ds. stałej formacji kapłanów. Z licznych publikacji najbardziej znany tytuł, to „Radość w codzienności” - anegdoty tam zawarte, są do dziś urozmaiceniem wielu spotkań towarzyskich w polskich domach.